Atesty

Armatura krajowa

PZH WKP EFAWA 453,92 Kb 2016-11-08 Pobierz
CE EFAWA 2016 340,07 Kb 2016-11-22 Pobierz
Anex do certyfikatu EFAWA 843,74 Kb 2017-06-28 Pobierz
Aneks 2 do Certyfikatu Zatwierdzenia EFAWA 171,01 Kb 2017-12-08 Pobierz
Załącznik nr 2 do Certyfikatu CE EFAWA 11,46 MB 2017-06-14 Pobierz
ISO EFAWA 2016 724,69 Kb 2017-01-10 Pobierz
Załącznik nr I do Certyfikatu CE EFAWA 710,88 Kb 2017-06-14 Pobierz
Deklaracja Zgodności PN-EN 488:2015 604,21 Kb 2016-08-02 Pobierz
Oświadczenie producenta zaworów preizolowanych 424,39 Kb 2016-08-02 Pobierz
Atest Higieniczny filtry WK-OF 484,72 Kb 2017-09-06 Pobierz
Atest Higieniczny kurki WK EFAWA 2018 460,52 Kb 2018-04-13 Pobierz

Armatura importowana

Anex do Aprobaty Technicznej GENEBRE 268,41 Kb 2017-02-22 Pobierz
Anex do Aprobaty Technicznej CHINY 267,25 Kb 2017-02-22 Pobierz
Deklaracja Własności Użytkowych art. GENEBRE 533,27 Kb 2018-01-23 Pobierz
Certyfikat Zgodności INIG kurki do gazu Art 588 1,61 MB 2013-11-21 Pobierz
Certyfikat B kurki do gazu Valogin 441,01 Kb 2014-06-04 Pobierz
Certyfikat Zgodności INIG na Filtry do Gazu 154,87 Kb 2012-12-04 Pobierz
Aprobata ITB wyroby Jushui 696,05 Kb 2012-12-04 Pobierz
Certyfikat Zgodności INIG Art. 151 IVR 1,52 MB 2012-12-04 Pobierz
Atest Higieniczny art. Rastelli 442,19 Kb 2013-11-18 Pobierz
Aprobata Techniczna ITB GENEBRE 3,96 MB 2012-12-05 Pobierz
Krajowa Ocena Techniczna Kurki EFAR 5,28 MB 2018-05-16 Pobierz
Atest Higieniczny art GENEBRE 3028, 3029 430,97 Kb 2016-02-17 Pobierz
CE 2014/68/EU GENEBRE 227,67 Kb 2016-12-27 Pobierz
Atest Higieniczny Valogin 1201 417,94 Kb 2016-02-10 Pobierz
Krajowa Ocena Techniczna GENEBRE 4,26 MB 2018-01-18 Pobierz
ISO9001 Valogin 2,93 MB 2016-04-11 Pobierz
Deklaracja właściwości użytk. Art. 588 691,47 Kb 2015-10-28 Pobierz

Kontakt ze sklepem:

  • *
  • *
  • *