Wyprzedaż

Armatura instalacyjna

Armatura przemysłowa

  • Kurki kulowe do gazu

    Zastosowanie w instalacjach gazowych, propan butan, ropopochodnych, biogazu, sprężonego powietrza oraz innych Płynów Grupy 1 wg Dyrektywy 97/23/WE
    Więcej
  • Kurki kulowe do wody

    Zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych, parowych, solarnych, glikolu, sprężonego powietrza oraz innych Płynów Grupy 2 wg Dyrektywy 97/23/WE
    Więcej
  • Kurki kulowe nierdzewne

    Więcej
  • Kurki kulowe do pary

    Więcej
  • Łączniki amortyzacyjne

    Więcej
  • Kurki kulowe specjalne

    Kurki kulowe specjalne
    Więcej
  • Zawory zwrotne

    Więcej
  • Filtry

    Więcej
  • Przepustnice

    Więcej
  • Zawory grzybkowe zaporowe, Zasuwy

    Więcej

Kontakt ze sklepem:

  • *
  • *
  • *